• Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering

Hvorfor taksere?

Boligformuen vokser


På lang sikt har det alltid vist seg at fast eiendom har realvekst.
 
Selv om det i moderne tid har vært enkelte kortvarige nedgangsperioder har prisene i det store og hele gått oppover.
 
Bolig har således vært blant de beste investeringer vanlige folk har kunnet gjøre.
Copyright Norsk Eiendomstaksering 2013. All Rights Reserved
Utviklet av