• Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering

Produkter og tjenester

Eiendomsskatt

Norsk Eiendomstaksering utfører eiendomsskattetakster for kommuner innen:

  • Eiendomsskatt boligeiendommer
  • Eiendomsskatt næringseiendommer
  • Eiendomsskatt verk og bruk.

Vi har utført flere tusen eiendomsskattevurderinger for kommuner i Østlandsområdet. Referanser på dette oppgis på forespørsel.

Copyright Norsk Eiendomstaksering 2013. All Rights Reserved
Utviklet av