• Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering

Energimerking

Energimerking er påkrevd både ved utleie av leiligheter og deler av boliger og ved salg av boliger og næringseiendom.

 Norsk Eiendomstaksering kan bistå ved utarbeiding av energiattester for de ulike bygg.

Copyright Norsk Eiendomstaksering 2013. All Rights Reserved
Utviklet av