• Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering

Produkter og tjenester

Leierapporter

Vi utarbeider større rapporter for Oslo vedrørende utleie av boliger. Disse blir utarbeidet 4 ganger i året på oppdrag fra Oslo kommune.

Rapportene blir brukt av bl.a av Oslo kommune for å fastsette ”Gjengs leie” og faktisk leie til deres ca. 13.000 utleide boliger. Vi har betydelig database for hva utleieprisene er i alle områder og er til enhver tid oppdatert i markedet.Copyright Norsk Eiendomstaksering 2013. All Rights Reserved
Utviklet av