• Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering

Produkter og tjenester

Planskisser/Tegninger
 
For boligsalg utarbeider vi ofte oversiktlige planskisser som blir vedlagt salgsoppgavene. Disse oversendes gjerne elektronisk hvis megler ønsker dette. Vi utarbeider også målsatte tegninger med varierende detaljeringsnivå og pris.

Et eksempel er større næringslokaler/bygg som mangler tegning og der behov for detaljer som tekniske anlegg og annet ønskes lagt inn.

Et annet eksempel er ved salg av dyre boliger med høy standard, hvor det kan være fornuftig og legge mer ressurser i salgsoppgaven.
 
Copyright Norsk Eiendomstaksering 2013. All Rights Reserved
Utviklet av