• Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering

Produkter og tjenester

Byggelånsoppfølging

Hva er byggelånskontroll?
Bank/lånegiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette må byggherren betale kontrollgebyr til bank/lånegiver. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsforholdet.

Hvordan foregår byggelånsoppfølging?
Vi gjennomfører slike oppdrag med befaringer på byggeplass og med møter etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.
Når bygget er ferdigstilt foretar vi ofte en avsluttende verditakst . Denne kan brukes til å få konkurrerende tilbud på langsiktig finansiering, noe som ofte er svært lønnsomt.

Dokumenter
I forbindelse med BYGGELÅNSKONTROLL trenger vi alle kontraktsdokumenter, tegninger og budsjett.

Næringsbygg/boliger
Norsk eiendomstaksering AS har bred erfaring både på større næringsbygg, , f.eks kontorbygg, industri, boligkomplekser og lignende, samt eneboliger, småhusfelt og mindre institusjoner osv.

Godkjente byggelånskontrollører
Ofte ordner byggelånsbanken med BYGGELÅNSKONTROLL. De har avtale med godkjente byggelånskontrollører som Norsk Eiendomstaksering AS Ettersom det er dere/du som betaler dette har du anledning til å velge hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass. 

Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll rapporterer fremdrift. Her utføres normalt INGEN teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering.
Det er ingen ting i veien for at samme firma både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et skriftlig tilbud på teknisk byggekontroll, deltakelse i byggemøter eller deltakelse ved overtakelsesforretning.

Hurtiglenker

Sosiale medier

Følg oss på facebook Følg oss på Google+ Se oss på YouTube
Norsk Eiendomstaksering

Kontakt oss

Norsk Eiendomstaksering
23 06 02 00 eller trykk her for å sende oss en mail: [email protected]
Copyright Norsk Eiendomstaksering 2013. All Rights Reserved | Personvern/GDPR
Utviklet av