• Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering
  • Norsk Eiendomstaksering

Velkommen til Norsk Eiendomstaksering!

Norsk Eiendomstaksering er en av Oslos ledende takstforretninger og har vurdert tusenvis av eiendommer siden starten i 1996.

Vi arbeider innen et bredt spekter av tjenester. Kjernevirksomheten er taksering, tilstandsvurdering, leievurdering av fast eiendom og byggelånsoppfølging.

Copyright Norsk Eiendomstaksering 2013. All Rights Reserved
Utviklet av