Velkommen til Norsk Eiendomstaksering!

Takstmenn du kan stole på

Vi tilbyr alle tjenester i forbindelse med eierskifte og utleie
av privatbolig og næringseiendommer. Byggekyndige, lokalkjente takstmenn i Oslo og Viken.
Vi har drevet med verdivurdering og taksering av eiendom i Østlands-området helt siden 1996, og har nå kontorer i både Oslo og Asker.
I årenes løp har vi opparbeidet oss bred og solid innsikt i eiendomsmarkedet og er lokalkjent i Oslo og sentrale deler av Viken. Med tverrfaglig kompetanse kan vi tilby helhetlige tjenester ved å bistå på de fleste områder innen taksering og verdivurdering.

Våre tjenester

Norsk Eiendomstaksering er spesialist på leievurdering av eiendom og tilstandsvurdering,
men tilbyr for øvrig alle tjenester i forbindelse med overtakelse og utleie av eiendom.
Vi takserer alt fra små leiligheter til store villaeiendommer, tomter og
fritidseiendommer, samt næringsbygg og seksjoner.

Om oss

Vi er lokalkjent i Oslo og store deler av Viken, og gjennom mange år i bransjen har vi opparbeidet oss inngående markedskunnskap.

Daglig leder er utdannet ingeniør og dermed byggekyndig. Fagkombinasjonen takstmann, økonom og ingeniør gjør at vi kan foreta en nøyaktig og riktig vurdering av tomter, boliger og næringslokaler. Tverrfaglig kompetanse fører samtidig til at vi kan tilby et bredt spekter av tjenester i forbindelse med kjøp, salg og utleie av eiendom i Oslo og Viken.

 • 100% engasjement

  Vi er autoriserte takstmenn og har dette som heltidsbeskjeftigelse. Det betyr solid kompetanse og 100 % engasjement i hvert eneste oppdrag.

 • Lokalkunnskap

  Lokalkjente takstmenn med markedsinnsikt i Oslo og
  store deler av Viken: Asker, Sætre, Drøbak, Kolbotn,
  Tofte, Ski, Vestby, Ås, Lier, Røyken.

 • Tverrfaglig kompetanse

  Vi har solid tverrfaglig bakgrunn som økonom, ingeniør
  og takstmann. Dette legger til rette for en trygg og
  grundig tjeneste av høy kvalitet.

Oslo kontor: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Asker kontor: Langsethveien, 3475 Sætre