Priser for taksering
og verdivurdering av eiendom i Oslo og Viken

Priser

Priser gjelder ved oppdrag utført på dagtid fra kl 08.00 til kl 16.00

Verditakst med arealmåling


Priser inkl mva.

Leiligheter til 100m2 (BTA)
fra kr 4.500,-
Leiligheter til 100m2 (BTA)
fra kr 5.500,-
Rekkehus og halve tomannsboliger
inntil 160m2 (BTA)
fra kr 6.000,-
Rekkehus og halve tomannsboliger
over 160m2 (BTA)
fra kr 7.500,- 
Eneboliger til 160m2 (BTA) 
fra kr 6.000,-
Eneboliger over 160m2 (BTA) 
fra kr 7.500,-
Eneboliger over 220m2 (BTA)
fra kr 8.750,-

For boliger over som antas å ha verdi over 10 millioner avtales pris i hvert enkelt tilfelle.


Hyttetakster
fra kr 6.000,- + kjøring
Boligtomter
fra kr 6.000,-
Leievurderinger
fra kr 4.500,-
Overtagelse befaring av bolig
inntil 1 time 
fra kr 2.500,-

Tilstandsrapport med arealmåling


Priser inkl mva.

Leiligheter til 100m2 (BTA) 
fra kr 6.500,-
Leiligheter over 100m2 (BTA) 
fra kr 9.000,-
Rekkehus og halve tomannsboliger under 160m2 (BTA)
fra kr 9.000,-
Rekkehus og halve tomannsboliger
over 160m2 (BTA)
fra kr 12.000
Eneboliger til 160m2 (BTA) 
fra kr 10.000,-
Eneboliger over 160m2 (BTA) 
fra kr 13.000,-
Eneboliger over 220m2 (BTA)  
fra kr 16.000,-
Hytter
fra kr 10.000,- + kjøring
Tillegg for separat utleiedel,
tilleggsdel i bolig 
fra kr 3.500 

 Boligsalgsrapporter ihht ns3600

Inkludert arealmåling

Priser inkl mva.

Leiligheter
pris ved forespørsel
Rekkehus og halve tomannsboliger
pris ved forespørsel
Eneboliger
pris ved forespørsel
Hytter 
pris ved forespørsel

Tegninger - bolig


Priser inkl mva.

Planskisse som tillegg til takst/tilstandsrapport 
fra kr. 1.000,- pr. plan
Planskisse uten takst 
fra kr. 1.800,- pr. plan

Energimerking av boliger 


Enkel beregning 
fra kr 1.500,-
Avansert beregning 
fra kr 2.500,-

Næringstakster


Priser inkl mva.

Seksjoner f.eks. mindre kontorer, butikklokaler 
fra kr 7.000,-

Bygårder 
fra kr 15.000,-
Næringsbygg 
fra kr 15.000,-
Næringstomter 
fra kr 10.000,-
Leievurderinger 
fra kr 7.000,-

Tegninger - næring:


Priser inkl mva.

Oppmåling og plantegninger 
Avtales pris i hvert tilfelle

Oppdateringer:


*Takster uten ny befaring: 
fra kr. 2.500,-
*Takster med ny befaring: 
40% rabatt på ordinær pris
*Gjelder takster utført av Norsk Eiendomstaksering AS 

Kopi av takst/tilstandsrapport
eldre enn 3 mnd.: 
kr. 500,- 
Oslo kontor: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Asker kontor: Langsethveien, 3475 Sætre