Takstmann for eierskifte og utleie av bolig
i Oslo og Viken

Vi tilbyr alle tjenester i forbindelse med eierskifte eller utleie av privatbolig i Oslo og Viken.

Leievurdering

Norsk Eiendomstaksering er spesialister innen leievurderinger av
boliger for både private, bedrifter og offentlige aktører. Vi leievurderer
så vel leiligheter som flermannsboliger og villaer. 

Vi har i omlag 20 år vurdert boliger for Oslo kommune i forbindelse
med utleie av kommunale boliger, samt vurdert leie av boliger for en
rekke andre kommuner og større private aktører. Dette gjør at vi er
blant landets ledende innen leievurdering av utleiebolig.

Boligtakstering

Ved verditaksering på bolig utarbeides en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse, informasjon om beliggenhet og opplyser om vedlikeholdsbehov. 

Vi takserer alt av fast eiendom:

 • Leiligheter

 • Rekkehus

 • Eneboliger 

 • Fritidseiendom

 • Borettslagsboliger

 • Tomter 

Tilstandsrapport

Med en god tilstandsrapport unngår du problemer i ettertid og
forebygger konflikter. Vi tilbyr tilstandsrapportering av både
bolig- og næringseiendommer. Tilstandsrapporten er en beskrivelse
av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Utstrakt bruk
av bildedokumentasjon er en selvfølge ved våre rapporter.

Vi utarbeider flere tilstandsrapporter: 

 • Boligsalgsrapport

 • Eierskifterapport

 • Tilstandsrapport bolig

 • Tilstandsrapport næring

 • Tilstandsrapporter borettslag og sameier 

Ved behov og dersom oppdraget krever det, samarbeider vi med
andre faggrupper, blant annet innen elektro og VVS.

Byggelånssoppfølging

Vi gjennomfører byggelånsoppfølging med befaringer på byggeplass
og med møter etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.
Når bygget er ferdigstilt, foretar vi en avsluttende verditakst. Denne
kan brukes til å få konkurrerende tilbud på langsiktig finansiering.

Energimerking

Skal du selge boligen din eller ønsker du å vite hvor energieffektiv
boligen din er? Energimerking er viktig for å vise hvor energieffektiv boligen din er og er nyttig dersom en bolig skal utbedres for å gjøres
mer energieffektiv.

Når du kjøper eller selger bolig, kan energiattesten gi indikasjoner
på hvor store strømutgifter boligen krever. Ved salg er det selgers
plikt å sørge for at boligen er energimerket.

Overtakelsesbefaring

Ved eierskifte av fast eiendom, eller ferdigstillelse av et byggeprosjekt,
bør en autorisert takstmann være med som fagmann på befaringen
for å avdekke eventuelle avvik i forhold til avtalen som er inngått
mellom kjøper og selger. I de fleste tilfeller avholdes forhåndsbefaring noen uker før overlevering.

Tegninger

Ved boligsalg utarbeider vi oversiktlige planskisser som legges
ved salgsoppgavene. Vi utarbeider også målsatte tegninger med detaljeringsnivå etter behov. For større næringsbygg og næringslokaler, legger vi inn detaljer som tekniske anlegg og andre faktorer etter
kundens ønsker og behov. 

Oslo kontor: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Asker kontor: Langsethveien, 3475 Sætre