Takstmann for næringseiendom
i Oslo og Viken 

Norsk Eiendomstaksering AS er lokalkjent takstmann i Oslo og store
deler av Viken. Vi bistår bedrifter og det offentlige ved blant annet
taksering, leievurdering og byggelånsoppfølging av næringseiendom.
Vi har lang erfaring og tverrfaglig kunnskap som gjør av vi
leverer en grundig tjeneste der ingen detaljer er oversett.

Taksering av næringseiendommer

Ved taksering av næringseiendom legges normalt leieinntektene
til grunn, områdets generelle leienivå for næringsbygg, sammenliknende salgsverdier samt byggets kvaliteter og beliggenhet. 

Ved tomtevurdering tar vi blant annet hensyn til beliggenhet
og områdereguleringer.

Leievurdering av næringseiendom

Skal du leie ut næringsbygg, er vi en frittstående konsulent som kan
hjelpe til med å fastsette leie for hele bygg eller deler og seksjoner. 

Et av våre kjerneområder er leievurdering. Ved å benytte en takstmann med spesialkompetanse er mulighetene større for gevinst. 

Oslo kontor: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Asker kontor: Langsethveien, 3475 Sætre